София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРЕДПИСАНИЕ НА РЗИ ВАРНА

Уважаеми колеги,

В края на миналата седмица в Интернет нашият колега д-р Пресиян Кръстев от РК Варна публикува копие от предписание на РЗИ Варна към неговата практика, с което можете да се запознаете по-долу.

След проведени разговори и консултации публикуваме нашето становище по случая.