София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ОТГОВОР ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ОДИТ” ОТНОСНО СТАНОВИЩЕ ЗА ПРЕДПИСАНИЕТО НА РЗИ ВАРНА

Уважаеми колеги,

На 31.10.2019 г. в Интернет нашият колега д-р Пресиян Кръстев от РК Варна публикува копие от предписание на РЗИ Варна към неговата практика, с което можете да се запознаете по-долу.

 

След проведени разговори и консултации публикувахме нашето становище по случая.

 

Отговор  от  Изпълнителна агенция”Медицински надзор”: