София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

СТАНОВИЩЕ на СТОЛИЧНА РАЙОННА КОЛЕГИЯ ОТНОСНО ПАНДЕМИЯТА COVID 19

Уважаеми колеги,

на спешно заседание на председателски съвет на УС на СРК на БЗС публикуваме нашето становище относно настоящите проблеми за съсловието във връзка с пандемията на COVID 19

Очакваме адекватно отношение относно нашето становище от отговорните институции.