София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА РАБОТЕЩИТЕ ПО ДОГОВОР С НЗОК

Уважаеми колеги,

Моля запознайте се с писмо на д-р Николай Шарков до Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев за продължаване на компенсациите от 85% за ЛДМ, работещи по договор с НЗОК:

Писмо до министър Ананиев

Приложение таблица