София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ОТНОСНО ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ бр. 59/26.06.2020 г.)

Уважаеми колеги,

Както някои от вас са забелязали, последните седмици в медиите се появиха реклами на търговски дружества, които напомнят, че според последните промени в Закона за енергетиката от 26 Юни 2020, всеки “небитов потребител” на електроенергия до 01 Октомври 2020 г., трябва да си избере търговец за доставка на електроенергия. Такива “небитови потребители” са нашите практики, независимо от формата на регистрация.

Това на пръв поглед изглежда незначително: реклами…

Все пак ние проведохме проучване, в резултат на което енергийни експерти ни предоставиха следните разяснения:

разяснения закон за енергетиката

От горните разяснения най-важните изводи са:

  • до 01 Октомври 2020 г. сме длъжни да сключим договор за “покупка” на електроенергия от лицензиран търговец, като ако не го направим ще си получаваме такава до 30 Юни 2021, но със задължителен договор с досегашния доставчик. 
  • до 30 Юни 2021 г. трябва окончателно да си изберем лицензиран търговец от следния регистър https://portal.dker.bg/registri/litsenzii
  • Ако след тази дата не сме си избрали търговец ще ни бъде назначен служебно Доставчик от
    Последна Инстанция (ДПИ) с вероятно по-високи цени

Какво да правим?

  1. Не се доверявайте на някакви “представители” на търговци, имайте предвид, че може да са измамници
  2. Не давайте лична информация на въпросните без да сте сигурни, че са такива, каквито се представят
  3. Не забравяйте срока 30 Юни 2021 г.: до тогава трябва да сте си избрали търговец, ако не ще ви бъде назначен ДПИ с вероятно по-високи цени

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДНЕС 21.04.2021 СЕ ПОЛУЧИ ОТ СЗОК СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

Съгласно писмо на НЗОК с № 20-00-168 / 20.04.2021 г., поради кратките срокове за обработване на отчетите през м. май 2021 г., Ви уведомяваме следното:

1. Електронните отчети, в XML формат, следва да бъдат подадени в ПИС в срок до 10.05.2021 г. включително.

2. Строго ще се спази срокът за изпращане на фактурите в ПИС, регламентиран в чл. 114, ал.2 на НРД за ДД 2020-2022 г., според който електронната фактура се подава в срок до два работни дни след получаване на „Месечното известие“.

3. Напомняме Ви, че отчетите могат да се подават в ПИС и през почивните дни.

Д-Р МАРИАННА  ДАНЕВА