София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ОТНОСНО ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ бр. 59/26.06.2020 г.)

Уважаеми колеги,

Както някои от вас са забелязали, последните седмици в медиите се появиха реклами на търговски дружества, които напомнят, че според последните промени в Закона за енергетиката от 26 Юни 2020, всеки “небитов потребител” на електроенергия до 01 Октомври 2020 г., трябва да си избере търговец за доставка на електроенергия. Такива “небитови потребители” са нашите практики, независимо от формата на регистрация.

Това на пръв поглед изглежда незначително: реклами…

Все пак ние проведохме проучване, в резултат на което енергийни експерти ни предоставиха следните разяснения:

разяснения закон за енергетиката

От горните разяснения най-важните изводи са:

  • до 01 Октомври 2020 г. сме длъжни да сключим договор за “покупка” на електроенергия от лицензиран търговец, като ако не го направим ще си получаваме такава до 30 Юни 2021, но със задължителен договор с досегашния доставчик. 
  • до 30 Юни 2021 г. трябва окончателно да си изберем лицензиран търговец от следния регистър https://portal.dker.bg/registri/litsenzii
  • Ако след тази дата не сме си избрали търговец ще ни бъде назначен служебно Доставчик от
    Последна Инстанция (ДПИ) с вероятно по-високи цени

Какво да правим?

  1. Не се доверявайте на някакви “представители” на търговци, имайте предвид, че може да са измамници
  2. Не давайте лична информация на въпросните без да сте сигурни, че са такива, каквито се представят
  3. Не забравяйте срока 30 Юни 2021 г.: до тогава трябва да сте си избрали търговец, ако не ще ви бъде назначен ДПИ с вероятно по-високи цени