София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВОЗАВЪРШИЛИ КОЛЕГИ В СРК на БЗС

Уважаеми колеги,

Съгласно Българското законодателство за упражняването на професията Лекар по дентална медицина (ЛДМ) е задължително ЛДМ да членуват в районната колегия на Български Зъболекарски Съюз (БЗС), на чиято територия ще упражняват професията.

Във връзка с това новозавършилите колеги, които ще работят в София трябва да се регистрират в Столична районна колегия (СРК) на БЗС.

Предвид извънредната епидемиологична обстановка и с цел ограничаване на струпването на хора в офиса на СРК на БЗС е създадена следната организация:

  • За регистрация ще се допуска само един човек  в офиса на СРК на БЗС, при това с предварително записан час
  • регистрацията ще започне от 03 Ноември 2020 г.
  • Телефон за контакт: 02 988 2525, моб: 0888 588 060
  • Работно време: 09:00 – 17:00
  • Необходимо е да носите в оригинал и копие: Диплом за завършено образование, свидетелство за съдимост, лична карта и  заявление за регистрация , което сте попълнили предварително; ако все още не знаете адреса, на който ще практикувате трябва да попълните и декларация за служебен адрес
  • Първоначалният членски за новозавършили в годината на завършване е 75 лв.

След като бъдете вписани в регистъра на БЗС ще получите Удостоверение за вписване в Регистъра на БЗС, Удостоверение за актуално членство в БЗС и квитанция за платен членски внос на посочения от вас e-mail.