София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТИ

Катедра ,,Обществено дентално здраве,, към ФДМ-София обявява конкурс за асистенти.

Приемът на документи ще става от 22.07 до 22.08.2022г.

За повече информация- деловодството на ФДМ-София, бул. Георги Софийски 1

http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg