София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

НОВ МОЛ НА СЗОК

Уважаеми колеги,

моля, обърнете внимание, че е сменено МОЛ на СЗОК. От тази дата нататък касата ще приема САМО финансови документи с новото материално-отговорно лице
ГЕРГАНА АНДРЕЕВА
Финансовите документи със старото МОЛ няма да бъдат успешно обработени