София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК!

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СРК:
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УС НА СРК НА БЗС СВИКВА РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК НА 23 ФЕВРУАРИ 2019 г. В ЗАЛА КИЕВ НА ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА.

08:00- 09:00- РЕГИСТРАЦИЯ 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СРК НА БЗС
2. ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ 2018
3. ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019
4. РАЗНИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДНЕС 21.04.2021 СЕ ПОЛУЧИ ОТ СЗОК СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

Съгласно писмо на НЗОК с № 20-00-168 / 20.04.2021 г., поради кратките срокове за обработване на отчетите през м. май 2021 г., Ви уведомяваме следното:

1. Електронните отчети, в XML формат, следва да бъдат подадени в ПИС в срок до 10.05.2021 г. включително.

2. Строго ще се спази срокът за изпращане на фактурите в ПИС, регламентиран в чл. 114, ал.2 на НРД за ДД 2020-2022 г., според който електронната фактура се подава в срок до два работни дни след получаване на „Месечното известие“.

3. Напомняме Ви, че отчетите могат да се подават в ПИС и през почивните дни.

Д-Р МАРИАННА  ДАНЕВА