София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК!

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СРК:
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УС НА СРК НА БЗС СВИКВА РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК НА 23 ФЕВРУАРИ 2019 г. В ЗАЛА КИЕВ НА ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА.

08:00- 09:00- РЕГИСТРАЦИЯ 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СРК НА БЗС
2. ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ 2018
3. ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019
4. РАЗНИ