София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Анкета

Уважаеми колеги,

Приканваме ви да попълните настоящата анкета свързана с подготовката на докторантурата на д-р Виктория Димитрова, редовен докторант с научен ръководител доц. д-р Силвия Димитрова от Катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия” на ФДМ Пловдив.

Анкетата може да попълните от  следният линк:

КЪМ АНКЕТАТА

In Memoriam

Уважаеми колеги,

С прискърбие съобщаваме, че на 26 Септември 2021 г. почина Професор Цветко Йолов, дългогодишен преподавател във Факултета по дентална медицина на МУ София и бивш Декан на Факултета.

Опелото ще се състои на 29 Септември 2021 г. от 14:00 ч. в църквата на Боянските гробища.

Поклон пред паметта му!

УС на СРК на БЗС

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК

Уважаеми делегати на Редовно отчетно изборно събрание на СРК,

Поради взетото на 19 Юни 2021 г. решение на УС на БЗС за провеждане на Редовен Конгрес на БЗС на 29-30 Октомври и във връзка със сроковете в Устава от чл.9, ал.(3) крайната дата за провеждане на Редовно отчетно изборно общо събрание на СРК на БЗС е 14 Септември 2021 г. След запитване до Парк Хотел Москва се установи, че най-късната възможна дата преди 14.09.21 г. е 28 Август 2021 г.

На свое заседание на 23 Юни 2021 г. Управителният съвет на СРК на БЗС взе решение Редовното отчетно изборно общо събрание да се проведе на 28 Август 2021 г. в Парк хотел Москва, зала Европа от 08:00 ч.

Осигурени са устройства за електронно гласуване на ВСИЧКИ избори, включително и за делегати на Конгреса на БЗС!

Проект за дневен ред:

 1. Откриване, избор на водещи, Мандатна комисия, Комисия по преброяването, Комисия по избора
 2. Отчет на Председателя на УС на СРК на БЗС
 3. Отчет по Бюджет 2019; отчет на приходите и разходите за 2020 г. и 2021 г. до 31 Юли 2021
 4. Приемане на отчета на председателя на УС на СРК на БЗС и Отчета по Бюджет 2019 и приходите и разходите за 2020 и 2021 до 31 Юли 2021
 5. Обсъждане и приемане на Бюджет 2021
 6. Отчет на Председателя на КК на СРК на БЗС
 7. Отчет на Председателя на КПЕ на СРК на БЗС
 8. Приемане на Отчетите  на Председателите на КК и КПЕ на СРК на БЗС
 9. Снемане на отговорност от досегашното ръководство
 10. Избор на Председател и Секретар на УС на СРК и Председатели на КК и КПЕ
 11. Избор на Членове на УС, КК и КПЕ на СРК
 12. Избор на Делегати за Конгреса на БЗС
 13. Разни

Предвидена е обедна почивка – 12:00 – 13:00 (според протичането на дневния ред)

УС на СРK на БЗС

ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЦЕПТИ

Уважаеми колеги,

Остава възможността за паралелно изписване на лекарствени продукти с електронна рецепта и  както до сега на бяла хартиена.

Публикуваме в ДВ, бр. 47/04.06.2021 г., Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

ND na Naredba N4_dv_47-04-06-2021

По-долу може да проследите хронологията на проблема:

Начина на изписване на лекарства се определя от Наредба № 4 от 2009 г., за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г., изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г., изм. с Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г., изм. и доп. бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г., бр. 91 и 107 от 2020 г. и бр. 37 от 2021 г.)

Държим да поясним, че Наредба 4/2009 касае изписването на лекарствени продукти от всички медицински специалисти, а не само от работещите с НЗОК.

На 14 Май т.г. на сайта на МЗ бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти със съответните Мотиви .

Смятаме, че този проект за изменение на Наредба 4/2009 ще даде възможност на всички колеги, да имат възможност, да се подготвят технически и да се обучат за работа в електронна среда, в разумни срокове, а не от днес за утре, както беше описано в последното изменение на наредбата от 2021 г. За появата на този проект благодарим много и за активната позиция на БЛС.

Ето и хронологията на развитието на проблема от миналата година до сега:

 1. През 2020 г. излязоха две изменения на наредбата и започна усърдна работа главно във връзка с издаването на електронно направление за PCR тестове, основно заради с втората вълна на COVID 19. През Октомври 2020 г. се сформира онлайн канал за контакт между експертите на МЗ, съсловните организации и разработчиците на медицински софтуер с цел да се уточнят техническите параметри на новата електронна среда, в която ще се оперира. СРК участва активно в този процес. На 18.12.2020 беше обявен старта на електронната рецепта и от тогава колегите от Лекарския и Фармацевтичния съюз малко по малко започнаха да издават и изпълняват електронни рецепти. В този период бяха открити и отстранени много технически проблеми. И СРК започна да разработва модул за електронни рецепти към ORBBIdentaLsoft, който да отговаря на изискванията. Модула вече съществува и работи в тестова среда, но не е пуснат точно поради непрекъснатите промени в сроковете и условията в наредбата.
 2. През този период проведохме много онлайн и на живо срещи с представители на Български Лекарски Съюз (БЛС) и Български Фармацевтичен Съюз (БФС), а така също и с представители на МЗ, отговарящи за проекта. На срещите в МЗ многократно настоявахме МЗ да предостави някакъв безплатен софтуер за рецепти както НАП и НОИ, но това ни беше отказано. Ние настоявахме за това, защото знаем, че около 30% от членовете на БЗС не работят с НЗОК и не работят с медицински софтуер за НЗОК. Друго основно искане беше да не се затваря възможността за издаване на бяла рецепта, на хартия, поне за известен „обучителен“ период, както беше и с реалното електронно отчитане към НЗОК.

Държим да заявим, че ръководството на СРК на БЗС е за електронното здравеопазване, но въвеждането и усъвършенстването му не бива да вреди на пациенти и здравни работници, а да издига лечебния процес на по-високи нива.

Целта на електронната рецепта не е контрол на бизнеса на лекари, зъболекари и фармацевти, а е попълване на електронното досие на пациентите. Това досие ще може да се чете от всички медицински специалисти със съответен достъп (напр.: пациентът ви е с положителен PCR и не казва; пациентът ви е на антикоагуланти и не казва и т.н.), това ще помогне на всички за по-адекватно лечение и избягване на усложнения. В този смисъл, призоваваме НЗОК, да се включи със натрупаната в нейните бази данни информация през годините.

Не на последно място: това е много важно за трансграничното здравеопазване в ЕС, което е невъзможно ако лекуващият няма никаква представа за медицинското досие на чуждестранен пациент.

В резюме: подкрепяме старта на електронното здравеопазване, работим усърдно по възникналите проблеми още от самото начало, но сме против хаотични и необосновани мерки „с цената на всичко“, които биха навредили на пациентите и редовните членове на БЗС.

За нас проблема не приключва с този проект за изменение на наредба 4/2009 и продължаваме да сме в постоянна връзка с представители на БЛС, БФС и държавните институции.

За новости следете сайта на СРК.

СРК на БЗС

Относно новостите в Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

Уважаеми колеги,

ВАЖНО: СРОКОВЕТЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ СА УДЪЛЖЕНИ:

За подробности кликнете ТУК

Във връзка с често задаваните въпроси от колеги от цялата страна относно новите изисквания на НИСО след 02.01.2021 г. направихме проучване съвместно с ръководството на ДаТранс ООД.

Кликнете ТУК за да получите информация и обяснения относно новостите.

На 08.02.2021 получихме допълнително писмо относно промени в сроковете, за да го видите кликнете ТУК

На 13.03.2021 получихме и писмо от д-р Костадин Георгиев, в което ни препраща негова  кореспонденция с НИСО и отговорите на зададените от него въпроси. За да се запознаете с тази кореспонденция кликнете ТУК. 

Надяваме се, че информацията, предоставена от д-р Георгиев ще е полезна за вас.

Ще ви информираме своевременно за бъдещи промени и пояснения.

ТЕЧЕ ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ ЗА 2020 в СРЗИ

Уважаеми колеги,

Тече годишната отчетна кампания по предаване в Столична РЗИ на медико-статистически отчети.

Подробности можете да видите на сайта на СРЗИ – изтеглете ТУК

Формулярите за медико-статистически отчети можете да изтеглите пак от сайта на СРЗИ:

ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНО-СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ ЗА 2020 г. може да изтеглите от ТУК

Трябва да попълните два формуляра: “Основен отчет на ЛЗ за извънболнична помощ” и “Дейност на лекарите по дентална медицина през 2020 г.”

ПОПЪЛНЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ФОРМУЛЯРИ СЕ ИЗПРАЩАТ НА
e-mail: otchet_msi@srzi.bg

Ако желаете може да подадете своите отчети и на ръка в Столична РЗИ, ул. Враня № 20, ет. 4, стая 412

КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ОТЧЕТИ Е 22 ФЕВРУРИ 2021 г.

 

Financial Advice

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК 2021 Г.

Уважаеми колеги,

На 05 Януари 2021 г. изтича застраховката Професионален риск за 2020 г.

След проведени разговори с Дженерал Брокер, представляващ ЛЕВ ИНС стигнахме до споразумение цената на застраховката да се запази както следва:

 • 29,07 лв. при лимит 30 000 лв. за едно събитие и 60 000 лв.
 • 44,98 лв. при лимит 50 000 лв. за едно събитие и 100 000 лв.

Начало на покритие –  от датата на подадената заявка/ плащане,  но не по-рано от 06.01.2021г.

Край на покритие  – 05.01.2022г.

 

 • Сключва се колективна застрахователна полица за членовете на СРК на БЗС, с период на покритие от 01.2021г. до 05.01.2022.г.
 • Вместо издаване на индивидуална застрахователна полица, ще бъде издаван персоналенсертификат на всеки лекар по дентална медицина, удостоверяващ застрахователното покритие. Сертификата ще получите на електронната си поща с копие до офиса на СРК на БЗС за по-голяма сигурност.

Предвид извънредната епидемиологична обстановка и с цел ограничаване на струпването на хора в офиса на СРК на БЗС е договорено подновяването да се извършва с директно плащане към банковата сметка на Дженерал Брокер.

От тук можете да се запознаете с подробно описание на  процедурата по застраховка 2021 БЗС_кампания2021

От тук можете да се запознаете със специално предложение към членовете на БЗС за групова рискова застраховка живот с покритие за смърт от заболяване и временна загуба на работоспособност в следствие инфекция с COVID 19

 

От тук можете да видите условията на застраховката  IDD ЛЕКАРИ

От тук можете да се запознаете с постъпилата  оферта до СРК на БЗС  Оферта до СРК на БЗС 2021г_ 

 

IN MEMORIAM

На 02 ноември 2020г. на  85 годишна възраст ни напусна учителят на няколко поколения лекари по дентална медицина академик Николай Попов

 

Дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката в Стоматологичните факултети в София и Пловдив. Автор на стотици публикации в България и чужбина, на 12 научни и учебни книги, на изобретения и патенти. Научен ръководител на 14 защитени дисертации в страната и чужбина (5 в областта на имплантологията). Основоположник на зъбната имплантация в България, с много богат клиничен опит. Учител на стотици зъболекари по зъбопротезна имплантология. Утвърдил българска школа в имплантологията. Работи в областта на сравнителната анатомия на дъвкателния апарат при бозайниците и човека, протетичната стоматология, зъбопротезната имплантология и геростоматологията. Създава оригинални методи за зъбопротезиране, инструменти, уреди и пособия за зъболекарската практика.

Носител на високи отличия на Медицинските университети в страната (София, Пловдив, Варна)

 • От 1995 г. – член – кореспондент на БАН
 • От 2003 г. – Академик на БАН

Действителен член на Международната академия по Зъболекарство и на Руската академия по естествени науки.

 УС на СРК изказва своите дълбоки съболезнования на близките на акад. Николай Попов.  Поклон пред паметта му!

Почивай в мир  УЧИТЕЛЮ!

 

 ОПЕЛОТО НА АКАД. НИКОЛАЙ ПОПОВ ЩЕ СЕ ОТСЛУЖИ НА 6 НОЕМВРИ ОТ 13 ч. В ХРАМ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”

 

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВОЗАВЪРШИЛИ КОЛЕГИ В СРК на БЗС

Уважаеми колеги,

Съгласно Българското законодателство за упражняването на професията Лекар по дентална медицина (ЛДМ) е задължително ЛДМ да членуват в районната колегия на Български Зъболекарски Съюз (БЗС), на чиято територия ще упражняват професията.

Във връзка с това новозавършилите колеги, които ще работят в София трябва да се регистрират в Столична районна колегия (СРК) на БЗС.

Предвид извънредната епидемиологична обстановка и с цел ограничаване на струпването на хора в офиса на СРК на БЗС е създадена следната организация:

 • За регистрация ще се допуска само един човек  в офиса на СРК на БЗС, при това с предварително записан час
 • регистрацията ще започне от 03 Ноември 2020 г.
 • Телефон за контакт: 02 988 2525, моб: 0888 588 060
 • Работно време: 09:00 – 17:00
 • Необходимо е да носите в оригинал и копие: Диплом за завършено образование, свидетелство за съдимост, лична карта и  заявление за регистрация , което сте попълнили предварително; ако все още не знаете адреса, на който ще практикувате трябва да попълните и декларация за служебен адрес
 • Първоначалният членски за новозавършили в годината на завършване е 75 лв.

След като бъдете вписани в регистъра на БЗС ще получите Удостоверение за вписване в Регистъра на БЗС, Удостоверение за актуално членство в БЗС и квитанция за платен членски внос на посочения от вас e-mail.