ORBBIdentaLsoft е програма за управление на дейностите в зъболекарски кабинет.

Разработена е от колектив в състав:
Д-р Борислав Миланов
Д-р Олег Гладков
Д-р Румен Илиев
Д-р Бисер Ботев
Д-р Ивайло Методиев
Маг. Инж. Любен Попов

В полза на Столична Районна Колегия на Български Зъболекарски Съюз.

Можете да свалите последната версия на  програмата от горните два бутона.

 

За всякакви въпроси по програмата се свържете с администраторите:
E-mail: admin@bzs-srk.bg
тел.: 02 988 2525 от 9:00 до 17:00
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ, ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА СРК НА БЗС: www.bzs-srk.bg
ЗА АКТИВАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА Я
СТАРТИРАЙТЕ И ОТИДЕТЕ НА “ПОМОЩ”, “ЗА
ПРОГРАМАТА”, “ЗАЯВКА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ”
И ПОПЪЛНЕТЕ ИЗРЯДНО ФОРМАТА.
ПО И-МЕЙЛ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ АКТИВАЦИОНЕН
ФАЙЛ И УПЪТВАНИЯ СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА
ТАКСА ОТ 36 ЛВ. *

*Таксата се заплаща в офиса на СРК,  с  адрес: София 1000, пл. Райко Даскалов 1Б, или  по банкова сметка
,
Основание на плащане: ORBBIDentaLsoft за съответната година

Банкова сметка:
БАНКА: SG ЕКСПРЕСБАНК
IBAN: BG96TTBB94001528137143
“НИНГБО ПРОЕКТ” ЕООД

Моля, попълвайте личния си професионален код заедно с имената.