ORBBIdentaLsoft е програма за управление на дейностите в зъболекарски кабинет.

Разработена е от колектив в състав:
Д-р Борислав Миланов
Д-р Олег Гладков
Д-р Румен Илиев
Д-р Бисер Ботев
Д-р Ивайло Методиев
Маг. Инж. Любен Попов

В полза на Столична Районна Колегия на Български Зъболекарски Съюз.

Можете да получите програмата по следните начини:
 лично в офиса на СРК на БЗС на адрес София 1000, пл. Райко Даскалов № 1Б, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., по e-mail - след попълване на формта.

ВАЖНО! Попълвайте коректно всички данни във формата, за да може да получавате всички ъпгрейди за програмата.

За всякакви въпроси по програмата се свържете с администраторите:
E-mail: admin@bzs-srk.bg
тел.: 02 988 2525 от 9:00 до 17:00
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ, ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА СРК НА БЗС: www.bzs-srk.bg
ЗА АКТИВАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА Я
СТАРТИРАЙТЕ И ОТИДЕТЕ НА "ПОМОЩ", "ЗА
ПРОГРАМАТА", "ЗАЯВКА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ"
И ПОПЪЛНЕТЕ ИЗРЯДНО ФОРМАТА.
ПО И-МЕЙЛ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ АКТИВАЦИОНЕН
ФАЙЛ И УПЪТВАНИЯ СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА
ТАКСА ОТ 36 ЛВ. *
 

*Таксата се заплаща в офиса на СРК, по банка или с пощенски запис на адрес: София 1000, пл. Райко Даскалов 1Б, СРК на БЗС,
Кристина Пламенова Христова,
Основание на плащане: ORBBIDentaLsoft за съответната година

Банкова сметка:
БАНКА: SG ЕКСПРЕСБАНК
IBAN: BG96TTBB94001528137143
"НИНГБО ПРОЕКТ" ЕООД

Моля, попълвайте личния си професионален код заедно с имената.