УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От версия 1.1.2.96 програмата вече разполага с модул за изписване на електронни рецепти. От ТУК можете да изтеглите упътване за работа с модула.

От версия 1.1.2.91 програмата разполага с вграден модул за подписване на файловете, които се качват в НЗОК.

Това означава, че повече не се нуждаете нито от JAVA нито от аплета за подписване предоставян от НЗОК.

На някои компютри с по – стари драйвери за сертификати при опит за ползване на сертификат извлечен директно от

Windows вместо формата за въвеждане на ПИН код се получава съобщение за грешка.

В такъв случай е необходимо да превключите от сетрификати във Windows на сертификати в PKCS11

След успешно подписване на файла е необходимо да го качите в ПИС , за да бъде обработен от информационната ситема на НЗОК.

 

ORBBIdentaLsoft е програма за отчитане към НЗОК и НЗИС  и управление на дейности в зъболекарски кабинет.

Разработена е от колектив в състав:
Д-р Борислав Миланов
Д-р Олег Гладков
Д-р Румен Илиев
Д-р Бисер Ботев
Д-р Ивайло Методиев
Маг. Инж. Любен Попов

В полза на Столична Районна Колегия на Български Зъболекарски Съюз.

Можете да свалите последната версия на  програмата от горните два бутона.

 

За всякакви въпроси по програмата се свържете с администраторите:
E-mail: admin@bzs-srk.bg
тел.: 02 988 2525 от 9:00 до 17:00
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ, ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА СРК НА БЗС: bzs-srk.bg
ЗА АКТИВАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ОТ МЕНЮТО “ПОМОЩ” ИЗБЕРЕТЕ
“ЗА ПРОГРАМАТА”, СЛЕД КОЕТО ИЗБЕРЕТЕ ЛИНКА “ЗАЯВКА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ”.
ПОПЪЛВАТЕ ИЗРЯДНО ФОРМАТА, КОЯТО СЕ Е ОТВОРИЛА.
ПО И-МЕЙЛ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ЛИЦЕНЗЕН ФАЙЛ И УПЪТВАНИЯ СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА
ТАКСА ОТ 50 ЛВ. *
ПОЛУЧЕНИЯ ПО E-MAIL ЛИЦЕНЗЕН ФАЙЛ СЕ ИЗПОЛЗВА САМО В СЛУЧАЙ, ЧЕ
ПРОГРАМАТА НЕ УСПЕЕ АВТОМАТИЧНО ДА СИ ГО ИЗТЕГЛИ !

*Таксата се заплаща в офиса на СРК,  с  адрес: София 1000, пл. Райко Даскалов 1Б, или  по банкова сметка
,
Основание на плащане: ORBBIDentaLsoft за съответната година

Банкова сметка:
БАНКА: БАНКА ДСК
IBAN: BG58STSA93001528137143
“НИНГБО ПРОЕКТ” ЕООД

Моля, попълвайте личния си професионален код заедно с имената.