СПОРЕД ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СРК НА БЗС И “ВАЛЕНТИНО СЕРВИЗ 2 ” ЕООД” ФИРМАТА СЕ АНГАЖИРА ДА ПРОДАДЕ НА ВСИЧКИ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА СРК ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО КАСОВИ АПАРАТИ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ.

За контакти използвйте долния на долния линк:

http://adportal.bg/валентино-сервиз-2-еоод-касови-апарати-и-фискални-системи/начало-21933.html